9. YARGI PAKETİ DÜZENLEMELERİ VE “ETKİ CASUSLUĞU”

İktidarların 20 yıla yakındır sürdüğü siyaseti eleştirmek ya da kamuoyu bilgisi edinmek üzere yapılacak sorgulamalar derhal “Etki Casusluğu”yla suçlanmaktadır. Örneğin, devletin yani egemen iktidarın dış politikası hakkında bir kamuoyu araştırması yapmak bile bu etki casusluğuna girmektedir. Yani dış politikası eleştirilemez, bu konuda görüş beyan edilemez, denilmektedir. Yunanistan’la sürekli sürtüşme halinde olmamız göz önüne alınarak bu konuda görüş beyan edilemez. Eleştiri yapılamaz. Ortaya atılacak görüş “Etki Casusluğu”yla suçlanabilir. Dava açılıp mahkemelerde ağır cezalarla suçlandırıla bilinir..

9. YARGI PAKETİ DÜZENLEMELERİ VE “ETKİ CASUSLUĞU”

9. YARGI PAKETİ DÜZENLEMELERİ VE “ETKİ CASUSLUĞU”

Mihrac Ural – 22 Mayıs 2024

“9. Yargı paketi” üzerine yapılan önermeler akıl almaz niteliktedir. Hiçbir faşist ülkede böylesine dehşet verici önermeler yapılmamıştır. MHP ve AKP iktidarı süresince hayata geçirdikleri politikaları eleştirmek bir yana her türden etkileme amaçlı çabaları casusluk olarak yorumlanmaktadır. “Etki casusluğu” denilebilecek bir suçlamayla toplumun tüm aydınlarını, gazetecilerini, bilim adamlarını, yorum yapan yazar çizerleri, sendikacıları, kamuoyu araştırmacılarını vd. suçlama durumunda olmaktadır.

İktidarların 20 yıla yakındır sürdüğü siyaseti eleştirmek ya da kamuoyu bilgisi edinmek üzere yapılacak sorgulamalar derhal “Etki Casusluğu”yla suçlanmaktadır. Örneğin, devletin yani egemen iktidarın dış politikası hakkında bir kamuoyu araştırması yapmak bile bu etki casusluğuna girmektedir. Yani dış politikası eleştirilemez, bu konuda görüş beyan edilemez, denilmektedir. Yunanistan’la sürekli sürtüşme halinde olmamız göz önüne alınarak bu konuda görüş beyan edilemez. Eleştiri yapılamaz. Ortaya atılacak görüş “Etki Casusluğu”yla suçlanabilir. Dava açılıp mahkemelerde ağır cezalarla suçlandırıla bilinir..

Bu “Etki Casusluğu” devletin iç ve dış siyasetine aykırı görüş beyan etmek olduğu kadar askeri, mali, milli güvenlik, kamu sağlığı, haberleşme, kültürel, siber alanlar, enerji vb alanlarla ilgili eleştiri yapmayı da kapsamaktadır. Bu alanlarda eleştiri yapmadan ülkede siyaset yapmanın mümkünü yoktur. Bu durumda gelinen kültürel verileri takip etmek onlardan yana olmak da mümkün değildir. Sosyalizmi ya da Yeşiller hareketini savunmak etki casusluğuna girer, savunulamaz. Aynı tutum, Arapça çabaları üzerinde durmak, bülten hazırlamak ve dağıtmak, Suudi yanlısı olmak anlamına gelecektir. Bunlarda ağır cezalara mahkum kılınacak mahkemelerde de ağır cezalara çarpıtılacaktır.

Devlet Bahçeli “9. Yargı paketi düzenlenmelerinden rahatsız olanlar ağır cezalarla tehdit altına alınacaktır” diye açıkça tehdit ediyor. Bahçeli’nin üzerinde durduğu Sinan Ateş’in katledilmesi bu etki casusluğuyla da yakından ilgilidir. Bahçeli açıkça şunları söylüyor “her kim ki bu cinayeti araştırıp propaganda yaparsa bu çabaların MHP’yi alt etmek ardından da AKP’yi ve bir bütün olarak devleti alt etmek anlamına gelir”. Burada da “Etki Casusluğu” hükümete yönelik her davranış kapsadığı görülmektedir.

Tüm faşist iktidarlar bu tür yasalarla kendilerini korumaya çalışırlar. Ama Türkiye’de bu etki casusluğunun uzandığı başka bir alanda bulunmaktadır. O da Kürt sorunu ve Hatay davasıdır.

Türk solu Kürt ve Hatay davasına ilişkin bir şey söylemiyor. 9. Yargı paketi düzenlemelerinin Kürt ve Hatay davası konularında ölümcül kararları olduğu açıktır. Bu iki konu hakkında hiçbir şey söylenemez hiçbir şey yapılamaz olacaktır.

Kürt davası malumu bir davadır. Yüz yıla yakındır bu dava Türk siyasal egemenliğinin sarsıcı davası olarak yer alıyor. Bu uzun yıllar içinde on binlerce şehit veren bir Kürt sorunu bulunuyor. Hatay davası ise şehitleri olan bir davadır ve bu dava uluslararası anlaşmalarla da belirgin bir davadır. Zorla meclis yapısı ve karaları değiştirilerek alınan ilhak kararıyla gayri kanunu şekilde Türkiye Cumhuriyetine katılmıştır. Bu iki dava er yada geç halkının haklı bağlamında yer alan çözümü olacaktır. Bu çözüm gerçekleyene kadar siyasetin egemen kültürü egemen yapısı olarak yerli yerinde yerine alacaktır. Kürt kardeşlerimiz ve bizler, Kürt ve Hataya davasını sonuna kadar savunacağım. Bunu “Etki Casusluğu” olarak değerlendirmek boşuna bir çabadır.

Milli Güvenlik başlığı altında etki alanlarından biri olarak gösterilmeye çalışılan Kürt ve Hatay sorunu iktidarın çözümsüzlüğünü göstermektedir. Yargı paketine yapılacak düzenlemelerle bu iki kadim sorun asla değişmeyerek hep sorun olamaya devam edecektir. “Etki Casusluğu” adı altında kimi nasıl yargılayacaklarsa yargılasınlar bu asla bu sorunları bitirmeyecektir. Bizler, Kürt yoldaşlarımızla var oldukça da bu sorun devam edecektir, haklılığına ezici tarzda tüm topluma kabul ettirecek ve kazanacaktır.

Kürt ve Hatay davası haklı birer halk davası diğer tüm davalar gibi Tük siyasal dokusunun temel sorunları olarak yerini alacaktır. 9, Yargı paketi nasıl düzenlenirse düzenlensin ilkel faşist konumundan başka bir şey üretilmeyecektir. Bu düzenlemeler iktidar boşluklarını kapatamayacaktır.