EMPERYALİZM VE TÜRKİYE (KEMAL ERDEM)

EMPERYALİZM VE TÜRKİYE (KEMAL ERDEM)
İçindekiler
 
ÖNSÖZ
1-Küreselleşme ve Uluslararası Sistemin Dönüşümü
 
2-Küreselleşme ve Bölgesel Pazarlar   
 
3-Küreselleşme ve Türkiye   
 
4-Genel Kar Oranlarının Uluslararası Çapta Eşitlenmesi ve Uluslararası Ölçekte Genişletilmiş Yeniden-Üretim ve Birikim  

A-Giriş   
B-Değerlerin Üretim-Fiyatlarına Dönüşümü ve Genel Kar Oranı   
C-Genel Kar Oranlarının Eşitlenmesi ve Artı-Kar (I)   
D- Genel Kar Oranlarının Eşitlenmesi ve Artı-Kar (II)   
E-Artı-Kar ve Birikim   
F-Artı-Kar ve Genişletilmiş Ölçekte Yeniden-Üretim   

G- Sermayenin Devir Hareketleri ve Kapitalizmin Tarihselliği  
5-Küreselleşme ve Uluslararası Sistemin Yönü   

EK-I   
ABD MALİ VE EKONOMİK KRİZİ VE BUNUN ULUSLARARASI ETKİLERİ ÜZERİNE 
 
I-Giriş   
II-ABD Mali Krizinin Nedenleri   
III- Uluslararası Genel Kar Oranı ve Uluslararası Faiz Oranı   
IV-Uluslararası Kredi ve Uluslararası Fiktif (Hayali) Sermaye   
V- Uluslararası Fiktif Sermaye Ve ABD’nin Gerçek Sermayesi   
VI-Uluslararası Mali Piyasalar Ve Uluslararası Merkez Bankaları   
VII- Kriz, Uluslararası Rezervlerin Hareketi ve Döviz Kurları   
VIII- ABD Ekonomisinin Resesyonu Ve Bunun Dünya Ekonomisine Etkileri  
IX- Sonuç   

DİPNOTLAR  

EK-2   

“DEMOKRATİK MODERNİTE” VE “DEMOKRATİK ULUS” DEVRİMLERİ   
 

EK-3   
AKP’NİN DENGE SİYASETİNİN SONUNA MI DOĞRU? 
 

Dosyalar