GÖÇÜN KÜRESELLEŞMESİBÖLGESEL ETKİLERİ VE TÜRKİYE’YE YANSIMALARI Editör: Dr. Mustafa PEKÖZ

Toplumsal değişimlerin bir olgusu olarak meydana gelen göç; insanların birey ya da toplu olarak belirli bir amaç ve hedef için meydana getirdikleri yer/alan değiştirmeleri olarak tanımlanır. Ya da anlamda; nüfusun coğrafik bakımdan yer değişimi olarak ifade edilebilinir. Ekolojik, toplumsal, siyasal ve ekonomik nedenlerden dolayı göç olgusunu yaşayan kişiye ya da topluluğa ‘göçmen’ denilmektedir. (Yazının tamamı için linke tıklayınız: https://kureselstrateji.org/wp-content/uploads/2021/04/ARASTIRMA-RAPORU-KURESEL-DUNYADA-GOC.pdf

GÖÇÜN KÜRESELLEŞMESİBÖLGESEL ETKİLERİ VE TÜRKİYE’YE YANSIMALARI Editör: Dr. Mustafa PEKÖZ