KÜRDLER VE FİLİSTİNLİLER

Filistin ve Kürdler tarihin en mazlum halkları olarak coğrafyamızda yer alıyorlar. Her ikisi de acımasız bir baskı ve zülüm altındadır. Her ikisi de zalim halk tarafından baskı ve zulme maruz olmaktadır. Bu iki halkın kurtuluş mücadelesi her türden mücadeleyle sağlanmaya çalışılmaktadır. Kürd halkı Türk devleti tarafından amansız bir mücadeleye maruz kalmışken Filistin haklı da Yahudi İsrail devleti tarafından acımasızca  ezilmektedir. Hiç bir güç, bu halkların amansız bir mağduriyet altında inlediğinden şüphe duyamaz. Her iki halkın birbirinden farklı yollardan kurtuluş mücadelesini yürütürken  hala  zumlun kılıcı altında  amansız bir soy kırımına rastlamaktadır. Kürdler her defasında  anlamsız bir baskıyla                                          inlerken Filistin halkı  bu ayrıcalığa ölümcül baskılar altında kalmaktadır.

KÜRDLER VE FİLİSTİNLİLER

KÜRDLER VE FİLİSTİNLİLER

Mihrac  Ural – 24 Ekim 2023

Filistin ve Kürdler tarihin en mazlum halkları olarak coğrafyamızda yer alıyorlar. Her ikisi de acımasız bir baskı ve zülüm altındadır. Her ikisi de zalim halk tarafından baskı ve zulme maruz olmaktadır. Bu iki halkın kurtuluş mücadelesi her türden mücadeleyle sağlanmaya çalışılmaktadır. Kürd halkı Türk devleti tarafından amansız bir mücadeleye maruz kalmışken Filistin haklı da Yahudi İsrail devleti tarafından acımasızca  ezilmektedir. Hiç bir güç, bu halkların amansız bir mağduriyet altında inlediğinden şüphe duyamaz. Her iki halkın birbirinden farklı yollardan kurtuluş mücadelesini yürütürken  hala  zumlun kılıcı altında  amansız bir soy kırımına rastlamaktadır. Kürdler her defasında  anlamsız bir baskıyla                                          inlerken Filistin halkı  bu ayrıcalığa ölümcül baskılar altında kalmaktadır.

Gazze 15 gündür acımasız bir baskı altında inlemektedir. TV spikerler başta olmak üzere tüm sözcüler eline nerede bir sözsel aktarımı yapabilme olanağı varsa orada Filistinlilerin çektiği acıları dile getirdiler. Bu acı Hamas güçlerince de temsil edildiğini de dile getirdiler. Hamas’ın  yaptığı eylemi haklı buldular. Hamas yanı sıra tüm örgütlerin katıldığı bu direniş savaşını sonuna kadar desteklediklerine tanıklık ediyoruz. Hiç kimsenin aklına bu örgütlerin terörist olduğu gelmemiştir ki gerçekte öyledir bu örgütler direnme örgütleridir ve asla terörist değildir. Aynı koşullar Kürdler için neden geçerli değildir.

Bir daha ele alalım görülecektir ki Kürtlerin on yıllardır bölgemizde sürdürdüğü acımasız katliamlara maruz kalmalarına karşın dile getirdikleri acı Filistinlilerin acılarından alam açısından ve biçim açısından da hiçbir farkı yoktur. Kürdler siyasal sahada oldukları kadar savaş sahasında da yerlerini almaktadırlar. Defalarca da Barış çağrıları yapmıştır. “Çözüm Süreci” başlığa atında  gelişen süreçte aldatıldıklarını  görmüş buna rağmen barış adımlarını ihmal etmemiş yeniden gündeme getirmiştir. Başkan Öcalan, her defasında uzattığı barış çiçekleri, ayaklar altına alınmış ve Kürd halkı büyük katliamlara maruz kalmıştır.

Filistin halkı kadar Kürd haklıda dünyanın tüm liderleri tarafından aşağılık yollarla eleştirilirken basit hak alış verilerine karşıda saldırıda bulunulmaktadır.  Kimi devletlerin yaptığı sıradan yardımlara karşılık Türk devletine tıpkı İsrail devletine destek verildiği yollardan destek vermektedir. Bu da Kürd halkının Filistin halkı gibi mazlum ve  acımasız baskılar zatlında kalmasını getirmektedir.

Bu benzerlik her boyutuyla TV kanallarıyla ve diğer medya etkinlikleriyle farklı tanımlamalar la ifade edilmektedir. Bu konuda Türkiye TVleri çok feci bir düzeyde gerçekleşmektedir. PKK terörist bir örgüt olarak tanımlanmakta ve buna karşın Hamas ve diğer örgütler Filistin haklının kurtuluş mücadelesini yürüttüğünü belirtiyorlar.  PKK ezilen Kürd halkın en kapsamlı ve en güçlü kurtuluş mücadelesini veren örgüt olması Hamas’ın Filistin halkının kurtuluş mücadelesini veren örgüt olması gibidir. Nasıl olurda birbirinin aynı olan bu örgütler hakkında utanmazca ayrım yapılır ahlaksızca suçlamalarla PKK tanımlanır.

Bu gün Filistin halkının mücadelesini vermekte ola ve hepimizin gönül bağıyla desteklediği Hamas ve diğer örgütlerin konumu aynı Kürd halkının kurtuluş mücadelesini veren PKK’la aynıdır. Bunlar arasında hiç bir fark yoktur. Bu farksızlığın bilincinde olmak insan hakları mücadelesinin temel algısıdır. Bu algıdan yoksun olanlar, bu farklılığı yapanlardır.  Filistin halkı elbette ki galip gelecektir, bu galibiyet Kürd haklı için de geçerlidir. Bu iki halkın omuz omuza olmasa gerekmektedir. Hiç bir halk, devletler desteği farklı olması itibariyle ayrıştırılamaz. Bizler Kürd halkına desteğimizi verdiğimizde Filistin halkına olan destekle de aynı şeyi yapıyoruz.  Bu iki halkın birbirine benzerliği 21.yy tarihin devletsiz yaşamaya mahkum edilmeleriyle belirgileşmektedir .Bu ölçüde birbirine benzeyen bu halkların tüm yapıları ve kurtuluş mücadeleleri birbirine benzemekte ve  buna her onurlu  insan destek vermektedir.

Bizlerde hiçbir ayrım gözetmeden iki halkın kurtuluş mücadelesini yürüten örgütlerine de destek vermeye devam edeceğiz.