KUZELLİ

Başka bir şey dile getireceğim. Malum Kuzelli ocak ayı 13. Gecesini 14’üne bağlayan gün Rumi (Şarki) takvime göre yıl başını temsil ediyor. Bu günün ne Araplıkla ne de Alevilikle ilgili bir yanı yoktur.

KUZELLİ

MİHRAC URAL

KUZELLİ

14 Ocak 2022 / cuma

Başka bir şey dile getireceğim.

Malum Kuzelli ocak ayı 13. Gecesini 14’üne bağlayan gün Rumi (Şarki) takvime göre yıl başını temsil ediyor. Bu günün ne Araplıkla ne de Alevilikle ilgili bir yanı yoktur. Bu kutlama Alevilik bir inanç sistemi olarak Hasibi (kas) tarafından ritüelleriyle kurgulanmadan yüz yıllar öncesine uzanan bir takvim algısıdır. Ortodoksların bu coğrafyada ekim biçim, zaman ve mekan algılarını temsil eden bu takvimin, zirai toplum algılarıyla ilgili boyutu ise bilinen bir gerçektir. Ben başka bir şey söyleyeceğim !

Ocak 13 ü 14’üne bağlayan gece Mersinden Adana’ya İskenderun’dan Antakya’ya, Lazkiye’den Tartus’a Humustan Hama’ya, Suriye sahil şeridi ve Alevi dağları sakinlerince, aynı algı, kültür yemek davranış ve hazırlıklarıyla bir gün yaşanmıştır. Bu gün bu coğrafyanın kadim sakinleri, aynı toplumun üyeleri olduğunu göstermiştir. Askeri sınırlara jandarma nöbetlerine engellere kin ve nefretlere rağmen Ortaasya’dan çıkıp gelen barbarların süre giden dayatmalarına karşın, bir ve aynı halk olduğunu aynı kültürle yoğrulu bulunduğunu ve bu toprakların asıl sahipleri olarak kültür birlikleriyle yaşam sürdürdüklerini gösterdiler.

Bunu binlerce yıldır olduğu gibi bu günde 21.yy da açıkça beyan etmektedirler. Egemenlerin hegemonya çabaları ve varlıkları kendi lehlerine eritme çabalarına karşın, bu Halk bu coğrafyanın sahibi, otokton halkıdır. Atomu parçalasanız da bu birliği parçalamaya muktedir olamayacağınızın göstergesidir.

Yeryüzünün hiçbir haritası ebedi olmamıştır. Bu gün var olan haritalarda ebedi olmayacaktır. Kim askerini nereye getirmişse orayı kendi hükümranlığı altında saysa da bu kalıcı değildir. Sonuçta her halk vatan yaptığı yaşama ziraata açtığı toprakların yöneticisi olacaktır. Siyasi askeri dengelere dayanıp hak ihlalleri yapan yönetimler ise en erken çözülecek ve hezimete uğrayacak olanlardır.

Yeni yılınızı kutluyorum