Sitemizin Yayın Çizgisi

Sitemiz çok kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. Bu vesileyle, sitemizin yayın çizgisi ile ilgili olarak birkaç noktanın netleştirilmesinin doğru olacağı kanısındayız.

Sitemizin Yayın Çizgisi

Sitemiz çok kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. Bu vesileyle, sitemizin yayın çizgisi ile ilgili olarak birkaç noktanın netleştirilmesinin doğru olacağı kanısındayız.

Her ne kadar sitemiz bir politik örgüte yakın ise de, bu politik örgütün sitesi de değildir. Elbette bu örgüt açıklamalarını ve çalışmalarını bu site üzerinden ifade edecektir. Ancak sitenin yayın çizgisi, bu politik örgütün çizgisiyle bire bir örtüşmez. Site genel olarak devrimci ve demokratik hareketin hizmetindedir ve bu hareket içerisinde kendisini kabul eden ve de kendisini ifade etmek isteyen bütün devrimci ve demokratik yazarlar ile aydınlara açıktır. Bu temelde her yazarın yazısı kendisini bağlar ve birbirleriyle çelişen fikirler de olabilir. Devrimci ve demokratik hareketin genel değer ve ilkeleriyle çelişmediği müddetçe, yazarlar kendi yazılarını sitemizde yayınlayabilirler.

Demokratik Halk Hareketi’ni bağlayan yazı ve görüşler, onun merkezi yayın organı konumunda olan Demokratik Birlik dergisinde yeralılar. Bu dergideki yazılar, bu politik örgütün temel ideolojik ve politik çizgisini bağlayan yazılardır ve sitemizde bağımsız olarak yazan yazarları bağlamaz. Sitemizin yayın çizgisindeki bu noktanın netleştirilmesinin, okurlarımızda oluşacak yanlış anlamaları önlemek açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.

Siteyi tek bir politik örgütün ideolojik ve politik ufkuyla sınırlamak, kaçınılmaz olarak dar bir yayın yapısının ortaya çıkmasına, bundan dolayı da kısır ve yaratıcı olmayan bir yayına neden olacaktır ki, günümüz internet teknolojisinin geldiği boyut göz önüne alındığında, böyle bir yayının verimli olması düşünülemez. Amacımız devrimci ve demokratik hareket içerisinde yaygın olan sekterlikle de mücadele etmektir. Kaldı ki bu sekterliğin kırılması noktasında son yıllarda çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Örneğin demokratik alanda HDK’nin ve HDP’nin kurulması ve kırktan fazla örgüt ve çevrenin kendi özgünlüklerini koruyarak ve geniş bir demokratik cephede birleşmeleri buna örnektir. Yine illegal alanda da bir çok örgütün HBDH içerisinde bir araya gelmesi ve ortak bir devrimci hareket yaratmaları da aynı şekilde sekterliğin kırılması noktasında önemli bir adımdır.

Bütün devrimci ve demokratik kurumlarda yeralmak,  nasıl asgari bir ahlak düzeyini gerektiriyorsa, bu ilke sitemiz için de geçerlidir. Yüz kızartıcı bir suç işlemiş ve yine devrimci ve demokratik harekete zarar veren ve vermiş olan kimselerin siteyle bağları kesilir. Elbette bu nokta, yazarın kişisel hakları ve hukuku çiğnenmeden ve de somut kanıtlar temelinde uygulanacaktır.

Sitemizin YouTube üzerinden yayın yapacak bir televizyonu da olacaktır. BİRLİK TV adıyla yayın yapacak olan bu tv yine site üzerinden izlenilebilecektir. Sitemize gerek yazılı gerekse de görsel olarak katkı sunmak isteyenler, sitenin iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirler.

EDİTÖR