Uluslararası Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı: Farklı ülkelerden sendikalar Hollanda’da buluştu

Hollanda'daki metal sendikalarından olan FNV'nin uzun yıllardır gündeminde olan ancak pandemi nedeniyle toplanamayan Uluslararası Çalışma Grubu, ilk toplantısını Hollanda'da gerçekleştirdi. Türkiye'den ise DİSK ve Birleşik Metal-İş temsilcileri katıldı

Uluslararası Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı: Farklı ülkelerden sendikalar Hollanda’da buluştu

Hollanda’daki metal sendikalarından olan FNV’nin uzun yıllardır gündeminde olan ancak pandemi nedeniyle toplanamayan Uluslararası Çalışma Grubu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye, Rusya, Belarus, Fas ve Brezilya’dan gelen ilerici sendikacıların temsilcileriyle Hollanda’da 10 Mayıs’ta yapılan ilk toplantıda deneyim aktarımları ve fikir alışverişleri yapıldı. Türkiye’den ise DİSK ve Birleşik Metal-İş temsilcileri katıldı.

Toplantı, Hollanda’da ilk sendikal çalışmanın başladığı tarihi sendika binasında gerçekleşti. Toplantıya başlamadan önce FNV sendikasından bir yetkili tarihi binayı gezdirip,duvarlardaki desenler, pano ve afişlerle ilgili bilgi verdi. Hollanda’da ilk sendikal çalışma Henri Polak önderliğinde başlatıldığında karşılaşılan zorluklardan, o yıllarda işçilerin taleplerinden ve zorlu mücadelelerle elde edilen haklalardan bahsedildi.

Yazarımız ve aynı zamanda FNV işyeri temsilcisi olan Ali Solmaz, ziyarete dair izlenimlerini şöyle ifade etti:

10 kişilik bir delegasyon grubu ile yapılan görüşme oldukça canlı ve samimi bir havada geçti. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, mütavazı, sıcak ve samimi konuşmasıyla uluslararası ilişkiler üzerinde durdu. Türkiye’deki sendikal çalışmanın sorunlarını, ihtiyaçlarını, toplumsal hareketlerin diğer emek örgütlerinin yaklaşım ve düşüncelerinden örnekler verdi. Delegasyon üyeleri de bu konularla ilgili soru ve düşüncelerini belirttiler. FNV katılımcıları da sendikal hareket, güncel sorunlar ve uluslararası ilişkilerle ilgili düşüncelerini belirtti.

Bu konunun biz FNV çalışanları, kadro üyeleri ve genel anlamda sendikamız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, bu konuda böyle bir çalışma başlatmak önemli bir sorumluluktu ve bu açıdan iyi bir yol katettiğimizi söyleyebilirim. Muhataplarımızın bu konudaki düşünce ve çabaları da bizim için çok değerli.

FNV bu konuda Avrupa’nın diğer ilerici sendikalarıyla birlikte çalışmaya önem veriyor. Sefalet ücretleri, iş güvenliği, sağlıklı çalışma ve taşeronlaştırma, gibi sınıfın acil talepleri, sendikaların önünde, ilk elden yapması gereken mücadele olarak duruyor. Salt bu mücadele başlıkları bile uluslararası işçi hareketinin önemini göstermeye yeterlidir. Zira bu talepler sadece “geri kalmış” ülkelerin işçilerini değil “gelişmiş” ülkelerin işçilerini de yakından ilgilendiriyor. Bu görev ve sorumlulukla mücadeleyi yükseltmeliyiz. Ancak örgütlü bir isçi sınıfı güçlüdür.

Son olarak; haklar ve özgürlüklerin kazanılması ancak güçlü sendikal hareketlerin mücadelesiyle olabilir.